Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 63 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

  • Jan Vapaavuori, tilalle Tapio Klemetti
  • Arja Karhuvaara, tilalle Laura Rissanen
  • Terhi Koulumies, tilalle Laura Varjokari
  • Seija Muurinen, tilalle Matias Pajula
  • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
  • Jasmin Hamid, tilalle Lilja Tamminen
  • Maria Ohisalo, tilalle Amanda Pasanen
  • Thomas Wallgren, tilalle Maija Anttila

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

  • Dan Koivulaakso

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto totesi esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje