Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 33 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Jungnerin ja Terhi Peltokorven sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Käsittely

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikael Jungner ja Terhi Peltokorpi sekä varatarkastajaksi Dani Niskanen.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sandra Hagmanin ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajaksi Iida Haglundin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen