Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätöstenseuraaminen ajalla 20.7-26.7.2023

§ 10

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätöstenseuraaminen ajalla 20.7-26.7.2023

Apulaispormestari

Päätös

Apulaispormestari päätti, ettei hän ota kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 20.7. - 26.7.2023 tekemiä päätöksiä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta ei kokoonnu viikolla nro 31, jolloin lautakunnalle ei voida antaa tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 20.7. - 26.7.2023 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi

Päättäjä

Anni Sinnemäki
apulaispormestari