Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitusasiat

2. / 542 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta 8.2.2022 § 69

Toinen linja 10:n asemakaavan muuttaminen (nro 12716)
HEL 2021-001405

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 1.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12716 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 11302 tonttia 9. Asemakaavan muutos on tullut voimaan 24.10.2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi