Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

5. / 142 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.8.2018 § 220, asia/10

Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478)
HEL 2017-009234 T 10 03 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.9.2018 § 567, asia/45
Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021
HEL 2018-007191 T 00 01 06
**********
Khs 17.9.2018 § 595, asia/22

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019
HEL 2018-009071 T 00 00 02

Khs 17.9.2018 § 603, asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 37.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 13.9.2018

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström