Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

14. / 526 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Valtuutettu Fatim Diarran aloite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25 ikävuodessa Helsingin kaupungissa

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite avotulenteon kieltävien taulujen saamisesta Vuosaaren Uutelaan

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2023 jätettiin kaksi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi