Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

31. / 290 §

Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 - 3
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
6
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle, toimialoille sekä liikelaitoksille ja virastoille.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
9
Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille, joille lähetään kaupunginvaltuuston käymän lähetekeskustelun keskustelupöytäkirja käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.
 
 
10-12
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna