Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 255 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Wille Rydman, tilalle Matti Niiranen
 • Atte Kaleva, tilalle Heimo Laaksonen
 • Matias Pajula, tilalle Seida Sohrabi
 • Otto meri, tilalle Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, tilalle Katri Penttinen
 • Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Emma Kari, tilalle Johannan Sydänmaa
 • Atte Harjanne, tilalle Nina Miettinen
 • Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Mari Rantanen, tilalle Marko Kettunen
 • Teija Makkonen, tilalle Erkki Karinoja
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Juhani Strandén
 • Anni Sinnemäki, tilalle Oula Sivennoinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Tuula Haatainen
 • Johanna Sydänmaa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje