Kokouksessa jätetyt aloitteet

6. / 289 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilyn helpottamisesta osana merellistä strategiaa
  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite vesiliikenteen kehittämisestä Hakaniemestä avoveden aikana työmatkaliikenteenä
  • valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistamisesta sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentamisesta
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite kierrätyspisteiden lisäämisestä erityisesti pientaloalueille
  • valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisistä kuormapyöristä Helsinkiin
  • valtuutettu Emma Karin aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta
  • valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje