Ilmoitusasiat

8. / 50 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn esittely ja ajankohdasta sopiminen

Arviointipäällikkö esitteli asian. Kysely on käynnissä 9.-17.5. ja tulokset esitellään kokouksessa 30.5.

Tarkastuslautakunnan toimintavuoden päätöstilaisuus

Tarkastusjohtaja esitteli asian. Tarkastuslautakunnan toimintavuoden päätöstilaisuus järjestetään 30.5. kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpanojen muutokset

Tarkastusjohtaja esitteli asian. Lautakunta päätti 17.8.2021 jakautua kahteen toimikuntaan. Toimikuntien kokoonpanosta kahdelle ensimmäiselle vuodelle lautakunta päätti 31.8.2021. Esitys toimikuntien kokoonpanoksi kahdelle seuraavalle vuodelle valmistellaan yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Tarkastusviraston toimitilat

Tarkastusjohtaja kertoi viraston toimitiloihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tiedotustilaisuus arviointikertomuksesta

Tarkastusjohtaja esitteli asian. Tiedotustilaisuutta ei järjestetä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn esittely ja ajankohdasta sopiminen

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan toimintavuoden päätöstilaisuus

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä