Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 139 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ozan Yanar ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Elisa Gebhard.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Ozan Yanar ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Elisa Gebhard.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje