Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 164 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Terhi Koulumies tilalle Tapio Klemetti
 • Osmo Soininvaara tilalle Johanna Nuorteva
 • Maria Ohisalo tilalle Lilja Tamminen
 • Tuula Haatainen tilalle Maija Anttila
 • Jussi Halla-Aho tilalle Juhani Stranden
 • Paavo Väyrynen tilalle Mauri Venemies
 • Kaisa Hernberg tilalle Amanda Pasanen

Nimenhuudosta oli poissa seuraavat valtuutetut:

 • Abdirahim Hussein
 • Sami Muttilainen
 • Suldaan Said Ahmed
 • Satu Silvo
 • Lilja Tamminen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje