Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

5. / 179 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.10.2021 § 293 asia/4

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Kvsto 13.10.2021 § 296 asia/7

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Kvsto 13.10.2021 § 300 asia/11

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta
HEL 2021-002906 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 11.10.2021 § 735 asia/4

V 3.11.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta
HEL 2021-002856 T 00 00 03

Khs 11.10.2021 § 736 asia/5

Kaupungin toimielinten siirtyminen sähköisistä kokouksista normaaliin kokousmenettelyyn
HEL 2021-010903 T 00 01 00

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 11.10.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi