Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 262 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Elina Valtonen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Maria Ohisalo, tilalle Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, tilalle Nina Miettinen
 • Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula
 • Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio
 • Marcus Rantala, tilalle Petrus Pennanen
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin, tilalle Byoma Tamrakar
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen
 • Mia Haglund, tilalle Ajak Majok

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Pentti Arajärvi
 • Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje