Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

11. / 209 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 24.11.2021 § 354 asia/4

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
HEL 2021-002643 T 02 02 00

Kvsto 24.11.2021 § 355 asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen
HEL 2021-012101 T 02 02 00

Kvsto 24.11.2021 § 358 asia/8

Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2020-010913 T 08 00 07

Kvsto 24.11.2021 § 369 asia/19

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi
HEL 2021-006117 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 15.11.2021 § 841 asia/2

V 24.11.2021, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
HEL 2021-002643 T 02 02 00

Khs 15.11.2021 § 845 asia/6

V 24.11.2021, Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2020-010913 T 08 00 07

Khs 15.11.2021 § 851 asia/12

V 24.11.2021, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi
HEL 2021-006117 T 00 00 03

Khs 15.11.2021 § 859 asia/20

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma
HEL 2021-008344 T 08 00 02

Khs 15.11.2021 § 865 asia/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 45
===
liikenneliikelaitos 9.11.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 18.11.2021 § 867 asia/2

V 24.11.2021, Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2020-010913 T 08 00 07

Linkki pöytäkirjaan

Khs 22.11.2021 § 871 asia/3

V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 29.11.2021 § 895 asia/7

V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Khs 29.11.2021 § 897 asia/9

Kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset
HEL 2021-013405 T 00 01 00

Khs 29.11.2021 § 905 asia/17

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi raitiotiekapasiteetin lisäämisestä Länsisatamaan
HEL 2021-001650 T 00 00 03

Khs 29.11.2021 § 908 asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47
===
liikenneliikelaitos 26.11.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 22.11.2021 § 149 asia/12

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 29.11.2021 § 22 asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2022
HEL 2021-012830 T 00 00 02

Elja 29.11.2021 § 25 asia/5

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022-2025 valmistelutilanne
HEL 2021-012942 T 14 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen