Ilmoitusasiat

2. / 471 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 24.9.2018 § 40

Toimitilatonttien varausten jatkaminen Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2016-007159 T 10 01 01 02

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 24.9.2018 § 41

Tontin varauksen jatkaminen Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

HEL 2017-009961 T 10 01 01 00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen