Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

9. / 9 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.11. § 341, asia/4

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu
HEL 2019-009875 T 08 00 02

Kvsto 11.12.

Ei HKL:ää koskevia asioita

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 2.12. § 819, asia/8

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2019-012053 T 02 02 00

Khs 5.12. § 833, asia/3

Aamukouluasia: selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista
HEL 2019-012379 T 00 01 06

Khs 9.12. § 852, asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 4.12.2019

Elinkeinojaosto 9.12.

Ei HKL:ää koskevia asioita

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi