Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

29. / 602 §

Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
7-8
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
10-13
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna