Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 383 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Maaret Castrén, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen
 • Alviina Alametsä, tilalle Sanna Vesikansa
 • Maria Ohisalo, tilalle Nina Miettinen
 • Emma Kari, tilalle Tuomas Tuomi-Nikunen
 • Ozan Yanar, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Timo Harakka, tilalle Jukka Järvinen
 • Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman
 • Mikael Jungner, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Petra Malin, tilalle Ajak Majok

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje