Kokouksessa jätetyt aloitteet

6. / 218 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Sini Korpisen aloite palkkalisän maksamisesta tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille
  • valtuutettu Pekka Saurin aloite puhelinten ja älylaitteiden maksuttomien latauspisteiden järjestämisestä 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje