Ilmoitusasiat

2. / 401 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 15.6.2022 § 174

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Suutarila, Siltamäki tontti 40092/2)

HEL 2022-006139 T 10 01 01 02

Kvsto 15.6.2022 § 175

Toukolan Damaskuksentie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12733)

HEL 2016-000844 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Kumoutunut kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa 22.4.2020, § 124, Eira, Länsisatama, Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, piirustus nro 12510

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.4.2020, § 124, 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235–20237, 20240–20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850–20871) koskevan asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12510, Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos.

HEL 2017-013476

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 29.4.2021 kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus myönsi 19.05.2022 Helsingin kaupunginhallitukselle valitusluvan ja tutki asian. Valitus hylättiin. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu, joten hallinto-oikeuden päätös jää voimaan.

Asemakaavan ja asemakaavan muutos kartta, piirustus nro 12510, osa 1/2
Asemakaavan ja asemakaavan muutos kartta, piirustus nro 12510, osa 2/2
Asemakaavan ja asemakaavan muutos nro 12510 selostus

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Kolsarintie 7–11

Kaupunginvaltuuston 31.3.2021, § 77, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Konala, tontit 32016/1–3, piirustus nro 12616, Kolsarintie 7–11.

HEL 2019-006748

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 5.5.2022 eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12616
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12616

Helsingissä 12.7.2022

Voimaan tullut asemakaava: Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto, Merisataman saaret

Kaupunginvaltuuston 18.5.2022, § 111, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Eira, vesialue, Ullanlinna, uimaranta-, lähivirkistys- ja vesialueet sekä venesatama sekä Kaivopuisto, venesatama, piirustus nro 12718, Merisataman saaret.

HEL 2016-002260

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12718
Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12718

Helsingissä 7.7.2022

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Pärnunkatu 6

Kaupunginvaltuuston 18.5.2022, § 113, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Meri-Rastila, tontti 54244/1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12672, Pärnunkatu 6.

HEL 2019-012390

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12672
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12672

Helsingissä 7.7.2022

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Annankatu 7

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.5.2022 § 304 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Punavuori, tontti 88/21, piirustus nro 12746, Annankatu 7.

HEL 2020-007404

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12746
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12746

Helsingissä 30.6.2022

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021, § 32, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34083/23, 34145/21, 34154/30, 34155/11 ja 12 sekä katualueet, piirustus nro 12631, Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78.

HEL 2018-013370

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 § 442 määrätä Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muutoksen nro 12631 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, lukuun ottamatta korttelin 34154 tonttia 30 (Pakilantie 77) sekä sen viereistä katualuetta.

Helsingin hallinto-oikeus 13.04.2022 hylkäsi valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Tällä kuulutuksella Helsingin kaupunginvaltuuston 17.2.2021, § 32, hyväksymä asemakaavan muutos nro 12631 tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12631
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12631

Helsingissä 15.6.2022

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Meilahti, Pasila, Laakso, Laakson yhteissairaala

Kaupunginvaltuuston 19.1.2022, § 13, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, puisto- ja katualueet, Meilahti, maanalaiset tilat osalla tonteista 520/6, 15526/5 ja 9, 15529/7, 15601/2 sekä puisto- ja katualueilla, Pasila, Länsi-Pasila, osa tonttia 17061/2 sekä katualue, maanalaiset tilat osalla tonttia 17061/2 sekä puisto- ja katualueilla, Laakso, kortteli 18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueet, maanalaiset tilat tontilla 604/54 sekä osalla tontteja 604/52, 56, 65, 67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys- urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavalla retkeilyalueella, piirustus nro 12681, Laakson yhteissairaala.

HEL 2017-003866

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Hallinto-oikeuden ratkaisulla 6.6.2022 asian käsittely raukesi valittajan peruttua valituksensa, joten kaupunginvaltuuston 19.1.2022, § 13, päätös jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12681
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12681

Helsingissä 16.6.2022

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Kumpula, Vallilanlaakson raitiotie

Kaupunginvaltuuston 10.4.2019, § 120, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, raitioliikenne-, katu- ja puistoalue sekä Vallila, puistoalue ja Kumpula, puistoalue, piirustus nro 12531, Vallilanlaakson raitiotie.

HEL 2017-009847

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 5.6.2020. Päätöksellään 9.5.2022 korkein hallinto-oikeus osin hylkäsi yhden valituksen ja osin ei myöntänyt sille tai muille valituksille valituslupaa, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12531
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12531

Helsingissä 24.5.2022

Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Firdonkatu 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 7.6.2022 § 350 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, kortteli 17106 ja katualue, piirustus nro 12781, Firdonkatu 1.

HEL 2021-012634

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12781
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12781

Helsingissä 28.7.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi