Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

5. / 44 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 12.2.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 24.2.2020 § 138, asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 7 ja 8:
===
liikenneliikelaitos 13.2.2020
===

Khs 2.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita

Konsernijaosto 2.3.2020 § 22, asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
HEL 2020-000544 T 00 01 05

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Petri Lumijärvi, asiantuntija, puhelin: 09 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi