Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

8. / 136 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 20.8.2018 § 498, asia/6

HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi
HEL 2018-008201 T 08 02 00

Khs 20.8.2018 § 505, asia/13

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet
HEL 2018-001310 T 10 01 03

Khs 20.8.2018 § 507, asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 33.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 16.8.2018

Khs 27.8.2018 § 520, asia/13

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma
HEL 2017-010065 T 08 00 08

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström