Kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

27. / 705 §

Kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

272 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

273 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

275 §, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

276 §, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, Taloushallintopalveluille ja kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

277 §, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma

Tiedoksi liikenneliikelaitoksen johtokunnalle.

278 §, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

279 §, Päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

280 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle alueelle (Hakaniemi, Hakaniementori)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Antilooppi Ky:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

281 §, Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 ja lähialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12516)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja Kymp/Taloudentuelle.

282 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys myöhemmin.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HSL:lle ja Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, HKL:lle ja Taloushallintopalvelulle.

283 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

274 §, Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittely

Ei toimenpidettä.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna