Ajankohtaiskatsaus metroasemien perusparannushankkeista

2. / 31 §

Ajankohtaiskatsaus metroasemien perusparannushankkeista

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Käsittely

Asian esittelyn aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hankekehityspäällikkö Kirsi Borg sekä projektipäällikkö Susanna Saloranta. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kokouksessa annetaan ajankohtaiskatsaus keskeisimmistä kehitteillä olevista metroasemien perusparannushankkeista.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto