Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

31. / 730 §

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 5.11.2020 klo 8.00.

Käsittely

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi