Hyppää pääsisältöön

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 183 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Arja Karhuvaara, tilalle Tapio Klemetti
 • Jaana Pelkonen, tilalle Laura Rissanen
 • Terhi Koulumies, tilalle Laura Varjokari
 • Joel Harkimo, tilalle Matias Pajula
 • Emma Kari, tilalle Johanna Nuorteva
 • Kaisa Hernberg, tilalle  Lilja Tamminen
 • Fatim Diarra, tilalle Amanda Pasanen
 • Thomas Wallberg, tilalle Maija Anttila
 • Paavo Arhinmäki, tilalle Zahra Abdulla
 • Matias Turkkila, tilalle Juhani Strandén
 • Jussi Chydenius, tilalle Pauliina Saares

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Satu Silvo
 • Maija Anttila

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje