Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 374

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentoaseman lentotoiminnan jatkamisesta kunnes ko. alueen asemakaava on vahvistettu
  • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite demokratialähettiläs-toiminnan mahdollisuuksien selvittämisestä
  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta
  • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite Helsingin ilmastohätätilajulistuksesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Rastilan kentän jäädyttämisestä

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje