Kaupunginvaltuuston 4.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

41. / 773 §

Kaupunginvaltuuston 4.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 4.11.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

288 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

289 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

290 §, Ilmoitus valtuustoryhmien yhdistymisestä

Ei toimenpidettä.

291 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

292 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintoliikelaitokselle.

293 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

294 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Oy Apotti AB:lle, HUS:lle, Vantaan kaupungille, Kirkkonummen kaupungille, Tuusulan kunnalle, Keravan kaupungille, Loviisan kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Siuntion kunnalle ja Inkoon kunnalle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

295 §, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

296 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

297 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Länsisatama,Jätkäsaari, tontti 20830/3)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

298 §, Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12643)

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä asemakaavoitukselle.

299 §, Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle, liikennelaitokselle sekä asemakaavoitukselle.

300 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Ei toimenpidettä.

301 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Ei toimenpidettä.

302 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

303 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

304 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

305 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Ei toimenpidettä.

306 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

307 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

Ei toimenpidettä.

308 §, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojenparantamisen selvittämisestä

Ei toimenpidettä.

309 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 22 - 24 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

294 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Lisätään teksti: "kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston 4.11.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

288 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

289 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

290 §, Ilmoitus valtuustoryhmien yhdistymisestä

Ei toimenpidettä.

291 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

292 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintoliikelaitokselle.

293 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

294 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Oy Apotti AB:lle, HUS:lle, Vantaan kaupungille, Kirkkonummen kaupungille, Tuusulan kunnalle, Keravan kaupungille, Loviisan kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Siuntion kunnalle ja Inkoon kunnalle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

295 §, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

296 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

297 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Länsisatama,Jätkäsaari, tontti 20830/3)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

298 §, Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12643)

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä asemakaavoitukselle.

299 §, Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle, liikennelaitokselle sekä asemakaavoitukselle.

300 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Ei toimenpidettä.

301 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Ei toimenpidettä.

302 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

303 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

304 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

305 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Ei toimenpidettä.

306 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

307 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

Ei toimenpidettä.

308 §, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojenparantamisen selvittämisestä

Ei toimenpidettä.

309 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 22 - 24 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna