Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupunkipuiden istuttamisesta Helsinkiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Otto Meren ym. aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi
  • Valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta iltapäivisin nuorisotiloissa
  • Valtuutettu Emma Karin ym. aloite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
  • Valtuutettu Atte Kalevan ym. aloite Malmin lentokentän alueella käynnistettävästä YVA-menettelystä
  • Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa
  • Valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite HUS:n ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta
 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Emma Karin ym. aloite kunniaväkivaltaan puuttumisen vahvistamisesta
  • Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Retkeilijänkadun liikenneturvallisuuden parantamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje