Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 74 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Juhana Vartiainen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Arja Karhuvaara, tilalle Laura Rissanen
 • Harry Bogomoloff, tilalle Heimo Laaksonen
 • Anniina Iskanius, tilalle Seida Sohrabi
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Nina Suomalainen, tilalle Mukhtar Abib
 • Elina Valtonen, tilalle Ted Apter
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Osmo Soininvaara, tilalle TuomasTuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Shawn Huff, tilalle Kati Juva
 • Amanda Pasanen, tilalle Jussi Chydenius
 • Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 • Hilkka Ahde, tilalle Jukka Järivinen
 • Eveliina Heinäluoma, tilalle Fardoos Helal
 • Tuula Haatainen, tilalle Nita Austero
 • Timo Harakka, tilalle Jenni Hjelt
 • Pentti Arajärvi, tilalle Minna Salminen
 • Pilvi Torsti, tilalle Johanna Laisaari
 • Erkki Tuomioja, ei varaa
 • Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula
 • Titta Hiltunen, tilalle Anna Vuorjoki
 • Elina Kauppila, tilalle Sandra Hagman
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin, tilalle Petrus Pennanen
 • Harry Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä
 • Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Sari Sarkomaa
 • Pekka Sauri
 • Anni Sinnemäki
 • Hannu Oskala
 • Erkki Tuomioja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje