Ilmoitusasiat

7. / 14 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastusviraston toimitilojen perusparannushanke

Tarkastusjohtaja esittelee tarkastusviraston toimitilojen perusparannushankkeen edistymistä.

Arviointisuunnitelman 2020 toteuttaminen

Arviointipäällikkö esittelee arviointisuunnitelman 2020 toteuttamisen vaiheen ja arviointikertomuksen alustavan rakenteen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä