Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

3. / 164 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

30.10.2023, 37 §
Kurssi- ja tapahtumasuunnittelun projektin johdon konsultointipalvelut 2023 - 2024

1.11.2023, 38 §
Muutos venekerhojen vuoden 2023 hinnastoliitteeseen

1.11.2023, 39 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestelyn tilapäinen muutos ajalla 4.12.2023 - 31.5.2024

6.11.2023, 40 §
Flow Festival Oy:n ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan välinen yhteistyösopimus

Hallintojohtaja

23.10.2023, 23 §
Apurahan hakeminen Suomen Kulttuurirahastolta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest - hankkeelle

26.10.2023, 24 §
Valtionavustuksen hakeminen Taiteen edistämiskeskukselta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle

26.10.2023, 25 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalveluiden Vankien lukemisen edistämishankkeelle

1.11.2023, 26 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun Annantalolle lastenkulttuurin edistämiseen

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

24.10.2023, 26 §
Salassa pidettävä

Aluekirjastopalvelujen johtaja

31.10.2023, 15 §
Kalasataman kirjaston lasten alueen akustiikkapaneelien hankinta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

31.10.2023, 57 §
Kulttuurikeskus Stoan ravintolan vuokrasopimuksen päättäminen

31.10.2023, 58 §
Hankinta, Malmitalon pienen salin katsomon uusiminen

Kulttuurin edistämisen päällikkö

30.10.2023, 29 §
Vuodelle 2023 myönnettyjen projektiavustusten peruminen tai takaisinperintä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

27.10.2023, 63 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

1.11.2023, 64 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

31.10.2023, 35 §
Meilahden liikuntapuiston huoltorakennuksesta tilan vuokraaminen
Puna-Mustat ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

27.10.2023, 28 §
Tutkimuslupa: Kartoitus maahanmuuttajataustaisten tyttöjen liikuntatottumuksista

31.10.2023, 29 §
Tutkimuslupa: Skeittaus - harrastus, vapaa aikaa vai elämäntapa,
skeittikulttuurista kulttuuriseen nuorisotyöhön

Liikuntajaosto

12.10.2023, § 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

12.10.2023, § 22
Elise Gymnastics ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustus vuodelle 2023

12.10.2023, § 23
Elise Gymnastics ry:n vuoden 2022 toiminta-avustuksen takaisinperintä

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Sami Laakso, projektityöntekijä, puhelin: 09 310 50546

sami.laakso(a)hel.fi