Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

13. / 13 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 48 - 52/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
Toimitusjohtaja
§ 108 – 132
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 30 – 33  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 149 – 158
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 66 – 72    
Liikennöinti, yksikön johtaja
§ 8 – 9
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström