Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

8. / 89 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 21.4.2021 § 84 asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin
2021 HEL 2020-006980 T 00 00 02

Kvsto 21.4.2021 § 88 asia/7

Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi
HEL 2021-003299 T 02 02 02

Kvsto 5.5.2021 § 109 asia/17

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä
HEL 2020-010632 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 26.4.2021 § 296 asia/5

V 5.5.2021, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2021
HEL 2019-012950 T 10 00 00

Khs 26.4.2021 § 306 asia/15

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi
HEL 2021-004974 T 00 01 01

Khs 26.4.2021 § 315 asia/24

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 88 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi
HEL 2021-003299 T 02 02 02

Khs 3.5.2021 § 320 asia/4

V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Khs 3.5.2021 § 331 asia/15

V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Khs 3.5.2021 § 335 asia/19

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen
HEL 2021-005047 T 02 02 00

Khs 3.5.2021 § 337 asia/21

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen
HEL 2021-005237 T 01 01 04 00

Khs 3.5.2021 § 346 asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 17
===
liikenneliikelaitos 29.4.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 19.4.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi