Ilmoitusasiat

2. / 263 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 23.3.2020 § 9

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja toimitilahankkeen
suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti
20835/1)

HEL 2017-012959 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 10

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas)

HEL 2017-012938 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 11

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut tontit 20836/2 ja 3)

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 12

Varauksen jatkaminen toimitilatontin suunnittelua varten (Pasila,
Ilmalanrinne, tontti 17056/6)

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 13

Alueen varaaminen kelluvan hotellihankeen toteutusedellytysten
jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2019-013540 T 10 01 01 00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho