Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 209 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Matias Pajula tilalle Matti Niiranen
 • Daniel Sazonov tilalle Heimo Laaksonen
 • Pia Pakarinen tilalle Laura Rissanen
 • Mia Nygård-Peltola tilalle Seida Sohrabi
 • Maarit Vierunen tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Fatim Diarra tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Alviina Alametsä tilalle Johanna Sydänmaa
 • Reetta Vanhanen tilalle Kati Juva
 • Osmo Soininvaara tilalle Sanna Vesikansa
 • Nasima Razmyar tilalle Fardoos Helal
 • Pentti Arajärvi tilalle Nita Austero
 • Veronika Honkasalo tilalle Ajak Majok
 • Mia Haglund tilalle Vesa Korkkula
 • Petra Malin tilalle Laura Kolehmainen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner tilalle Marko Kettunen
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin tilalle Byoma Tamrakar
 • Mari Rantanen tilalle Mikko Paunio

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Timo Harakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje