Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 23 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Marianne Savallampi sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oskalan sijasta Marianne Savallammen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Hannu Oskala sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö