Ilmoitusasiat

8. / 8 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2021 arviointisuunnitelman toteuttaminen ja arviointikertomuksen aikataulu

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2021 arviointien etenemisestä ja arviointikertomuksen aikataulusta.

Arviointisuunnitelman 2022 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo kuluvan vuoden arviointisuunnitelman valmisteluaikataulusta.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä