Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

5. / 5 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 10.12.2019-20.1.2020:

1 § 9.1.2020
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä
2 § 10.1.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 10.12.2019-20.1.2020 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä