Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

8. / 31 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 20.1.2021 § 10, asia/11

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.1.2021 § 47, asia/11

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04

Khs 18.1.2021 § 49, asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 2
===
liikenneliikelaitos 14.1.2021
===

Khs 21.1.2021 § 52, asia/3

Aamukouluasia: seudulliset raideratkaisut
HEL 2021-000260 T 00 01 06

Khs 21.1.2021 § 53, asia/4

Aamukouluasia: kaupunkistrategian laadinnan prosessi
HEL 2021-000259 T 00 01 01

Khs 25.1.2021 § 57, asia 4/2021

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00

Khs 25.1.2021 § 69, asia/16

Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
HEL 2020-012631 T 00 01 06

Konsernijaosto (Koja)

Koja 18.1.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 7.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi