Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 178 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

  • Terhi Koulumies tilalle Tapio Klemetti
  • Joel Harkimo tilalle Laura Rissanen
  • Maria Ohisalo tilalle Amanda Pasanen
  • Tuula Haatainen tilalle Sara Paavolainen
  • Suldaan Said Ahmed tilalle Zahra Abdulla
  • Jussi Halla-aho tilalle Nuutti Hyttinen
  • Tuomas Rantanen tilalle Juhani Strandén
  • Eva Biaudet tilalle Martina Harms-Aalto
  • Marcus Rantala tilalle Byoma Tamrakar

Nimenhuudosta oli poissa seuraava valtuutettu:

  • Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje