Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 311 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Osmo Soininvaara sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Joel Harkimo.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Osmo Soininvaara sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Joel Harkimo.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje