Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

30. / 58 §

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 15, 17-22
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
 
 
6-8
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja kaupunginmuseolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Liikennevirastolle ja Helsingin Satama Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja Liikenneliikelaitokselle.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Museovirastolle/, kulttuuriympäristön suojelu.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle.
 
 
12
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
13
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
 
 
14, 16
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
23 - 28
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna