Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 190

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite ohjelman tuottamisesta Espan puistoon

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuudesta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje