Ilmoitusasiat

16. / 93 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano ja vastuualueet

Tarkastuslautakunta on päättänyt jakautua kahteen toimikuntaan, joiden arviointitehtävät ja vastuualuejako on määritelty vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa. Lautakunnan hyväksymän valtuustokauden kattavan toimintasuunnitelman mukaan toimikuntien vastuualueet vaihtuvat ja kokoonpanoihin voidaan tehdä muutoksia lautakunnan toimikauden puolessa välissä. Tarkastusjohtaja selosti asiaa.

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaari 29.11.2018

Tarkastusjohtaja muistutti, että seminaarin viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.11.2018.

Helsingin vuoden 2017 arviointikertomuksen saama palkinto

Tarkastusjohtaja kertoi, että Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta palkittiin vuoden 2017 arviointikertomuskilpailussa 7. marraskuuta yli 20 000 asukkaan kuntien sarjassa.

Tarkastusviraston toimitilojen sisäilmatutkimuksen tulokset

Tarkastusjohtaja kertoi toimitiloissa tehdyn sisäilmatutkimuksen tuloksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano ja vastuualueet

Tarkastuslautakunta on päättänyt jakautua kahteen toimikuntaan, joiden arviointitehtävät ja vastuualuejako on määritelty vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa. Lautakunnan hyväksymän valtuustokauden kattavan toimintasuunnitelman mukaan toimikuntien vastuualueet vaihtuvat ja kokoonpanoihin voidaan tehdä muutoksia lautakunnan toimikauden puolessa välissä. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä