Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 92

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite täyden palvelun energiarenessanssista

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. aloite heikoista jäistä varoittavista kylteistä
  • valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite asukastalojen kehittämisestä – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo
  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite automaattisesta lattian laskeutumisesta busseissa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje