Ruskeasuon varikkohankkeen eteneminen

4. / 158 §

Ruskeasuon varikkohankkeen eteneminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n tilaama Ruskeasuon varikon kehittämishanke on parhaillaan kehitysvaiheessa. Hanke toteutetaan KVR-urakkamallilla, jossa on ennen varsinaisen urakkasopimuksen laatimista kehitysvaihe, jonka aikana laaditaan rakennuslupa-asiakirjat sekä toteutetaan bussivarikon väistötilat. Varsinainen KVR-urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Rakennuslupakuvat ovat valmiina ja lupaprosessi on näiden osalta käynnistynyt. Bussivarikko tulee siirtymään väistötilaan heti, kun väistötilat ovat valmistuneet. Tämän hetkinen arvio on, että väistötiloihin siirtyminen voi tapahtua lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Nykyisen varikon alueella tullaan käynnistämään purku- ja maanrakennustyöt tämän syksyn aikana, kun bussivarikko on siirtynyt väistötiloihin. Hankkeen tavoitteena on, että varikko vastaanotetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tarkempi hankkeen tilannekatsaus esitellään kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 09 310 15526

jarno.koykka@hel.fi