Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 177

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloite

 • valtuutettu Ulla-Marja Urhon ym. talousarvioaloite kuplahallin pystyttämisestä Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon

Ryhmäaloitteet

 • Sinisten ryhmäaloite ohjelman laatimisesta lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta
 • Sinisten ryhmäaloite suomalaisen pienyrittäjyyden tukemisen edistämisestä
 • Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Tapio Klemetin ym. aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa asuntotuotannon vauhdittamiseksi
 • valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta
 • valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille
 • valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite Vaasankadun muuttamisesta Helsingin pihakaduksi
 • valtuutettu Ted Apterin ym. aloite varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arvioinnista ja mittareiden kehittämisestä
 • valtuutettu Ted Apterin ym. aloite nuorten talousosaamisen lisäämisestä kaikilla kouluasteilla
 • valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä
 • valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite lastenvalvojan toiminnan kehittämisestä ja palvelun laadun parantamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje