Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

14. / 124 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 23 - 30/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 40 – 65
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 12 – 20  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
§ 5
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 97 – 124    
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 31 – 49    
Liikennöinti, yksikön johtaja
§ 5
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström